Wybór języka:

Polski (Poland)

Odkryj markę Adria

 

Informacje prawne Adria

Informacje

Informacje zawarte na tej stronie dostarczane są na zasadzie "tak jak jest", bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym (ale nie wyłącznie) wszelkich domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. O ile informacje dostarczone są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku Adria Mobil nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szkody specjalne, pośrednie lub wtórne związane z tym materiałem, chyba że spowodowane będą rażącym zaniedbaniem lub zamierzonym uchybieniem. Niniejsza strona internetowa ma cel wyłącznie poglądowy. Strona może zawierać zdjęcia, które mogą zawierać niektóre elementy nie należące do standardowego wyposażenia lub przedstawiać produkty, które mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Produkty mogą ulec zmianie pod względem specyfikacji technicznej i handlowej oraz w odniesieniu do konkretnych przepisów. Przed dokonaniem zakupu zalecamy skontaktować się z wybranym dealerem firmy Adria w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Adria Mobil i jej podmioty zależne oraz autoryzowani dystrybutorzy regularnie monitorują, ale nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Właściciele stron internetowych, do których następuje przekierowanie, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron.
 

Prawo autorskie

Chronione prawem autorskim © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Słowenia 2015-16. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacyjne, pliki wideo i ich ułożenie na stronach internetowych Adria Mobil podlegają prawu autorskiemu i innej ochronie własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych lub dystrybucji, ani też nie mogą być modyfikowane lub ponownie publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Adria Mobil mogą zawierać zdjęcia, których prawa autorskie można przypisać osobom trzecim.
 

Znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronach internetowych Adria Mobil podlegają ochronie zgodnie z prawem o znakach firmowych Adria Mobil, dotyczy to zwłaszcza znaków towarowych, nazw modeli, logo firmy i emblematów.
 

Brak licencji

Adria Mobil pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Mamy nadzieję, że nasze twórcze wysiłki obudzą w Państwu taki sam entuzjazm jak w nas. Należy jednak pamiętać, że Adria Mobil musi chronić swoją Własność Intelektualną, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym informujemy, że ani niniejsza strona internetowa, ani jakikolwiek materiał na niej zawarty, w jakikolwiek sposób nie przyznaje, ani nie będzie przyznawała, jakiejkolwiek osobie licencji na Własność Intelektualną Adria Mobil.
 

Ochrona danych

Ochrona danych i bezpieczeństwo danych są dla nas niezmiernie ważne. Twoje dane są gromadzone zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Podczas korzystania z naszych usług możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Twoje dane osobowe są używane w ścisłej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe dostarczane na stronach internetowych Adria Mobil są wykorzystywane w ramach procedury zawierania umów oraz w celu przetwarzania Twoich pytań. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych do celów konsultacyjnych, reklamowych i badań rynku odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Jeśli użytkownik wyraża zgodę na powyższe cele, wyraża również zgodę na wykorzystywanie danych przez inne podmioty zależne Adria Mobil lub dodatkowe osoby trzecie. Twoje dane mogą być przekazywane tym podmiotom. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, jego dane nie będą przekazywane innym stronom. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych.
 

Dane użytkownika

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych adres IP, strona, z której nastąpiło przekierowanie do nas i szczegóły stron internetowych, które odwiedzasz w naszej witrynie, zostaną automatycznie zapisane, wraz z datą i czasem trwania wizyty, wyłącznie w celach statystycznych. Nie zostaną nawiązane prywatne połączenia z tymi danymi. Statystyczna ocena danych jest przeprowadzana wyłącznie w formie anonimowej.
 

Korzystanie z plików cookie

Na tej stronie internetowej dane są gromadzone oraz zapisywane wyłącznie dla potrzeb marketingowych i optymalizacji. Do tego celu są stosowane pliki tekstowe cookies, przechowywane w pamięci przeglądarki. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę. Pliki cookie umożliwiają ponowne zidentyfikowanie przeglądarki internetowej. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową bez jej uprzedniej zgody i nie będą łączone z danymi osobowymi dotyczącymi osoby, której dotyczy pseudonim. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych w przyszłości.

Jeśli nie zezwalasz na zapisywanie plików cookie, zmień odpowiednie ustawienia przeglądarki.
 

Prawo do uzyskania informacji

Zgodnie z obowiązującym prawem w dowolnym momencie i bezpłatnie można poprosić o informacje, czy Państwa dane są przechowywane, a jeśli tak, jakie są to dane osobowe.
 

Usuwanie i korygowanie danych

Na żądanie będziemy oczywiście usuwać lub poprawiać wszelkie dane, którymi dysponujemy, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.
 

Transmisja danych

Obecnie nie oferujemy zaszyfrowanych transmisji danych. Oznacza to, że wprowadzone dane mogą być odczytywane przez osoby nieupoważnione. Jeśli nie chcesz korzystać z Internetu, możesz również wysłać swoje prośby do nas faksem lub na adres Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Słowenia.