Wybór języka:

Polski (Poland)

Odkryj markę Adria

 

Nasza firma

 

Misja, Wizja, Wartości

Misja, wizja i wartości wytyczają nam drogę w naszych codziennych działaniach i stanowią wspólny mianownik do podejmowania decyzji biznesowych i organizacyjnych w firmie. Każdy z oferowanych produktów ma dostarczać naszym klientom najlepszych rozwiązań do dobrego zagospodarowania czasu wolnego.

Misja

  • Twój partner w czasie wypoczynku.

Wizja:

  • Długoterminowy wzrost i rozwój firmy w celu pozostania jednym z wiodących światowych producentów i dostawców produktów i usług rekreacyjnych.

Wartości są głównym źródłem sukcesu Adria; stanowią więź między ludźmi - zarówno między pracownikami, jak i klientami; zapewniają nam wyjątkową przewagę nad każdą konkurencją i stanowią wartość dodaną dla marki Adria. Nasze kluczowe wartości to:

  • Praca zespołowa.
  • Know-how i innowacyjność.
  • Satysfakcja naszych klientów i pracowników.
  • Konstruktywny kanał komunikacji na wszystkich szczeblach, odpowiedzialność za osiąganie wspólnych celów, wzajemny szacunek, uczciwość, tolerancja i wytrwałość.