Notka prawna

Wszelkie dane na tej stronie internetowej wyłącznie formą informacyjną (ang. „as is”) i bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub doraźnej, w tym (lecz nie wyłącznie)  gwarancji handlowych, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Chociaż podane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub niedokładności. W żadnym wypadku Adria Mobil nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że spowodowane jest rażącym niedbalstwem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem. Cel tej witryny jest poglądowy. Strona internetowa może zawierać zdjęcia, które mogą zawierać elementy, które nie należą do standardowego wyposażenia lub przedstawiają produkty, które mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Produkty mogą się zmieniać pod względem specyfikacji technicznej i szczegółów handlowych oraz w odniesieniu do konkretnych przepisów. Zalecamy, aby zawsze skontaktować się z wybranym przedstawicielem Adria, aby uzyskać wszystkie szczegółowe informacje przed dokonaniem zakupu.

 

Adria Mobil i jej Podmioty zależne i Autoryzowani Dystrybutorzy regularnie monitorują, ale nie ponoszą odpowiedzialności za treść jakichkolwiek zewnętrznych linków. Operatorzy stron internetowych, z którymi łączymy, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron.

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2018-19. All rights reserved.

Teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje i pliki video oraz ich układ na stronie Adria Mobil posiadają prawa autorskie i podlegają ochronie praw własności intelektualnych. Treści nie moga być kopiowane do komercyjnego użytku, dystrybucji, nie mogą być modyfikowane ani publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre podstrony Adria Mobil zawierają obrazy z prawami autorskimi stron trzecich.
 

Znaki towarowe

Jeśli nie jest wskazane inaczej, wszystkie marki i znaki towarowe opublikowane na stronie Adria Mobil należą do Adria Mobil, w szczególności dotyczy to marek, nazw modeli, logotypów i emplematów. 

Brak zgód

Zamierzaliśmy stworzyć stronę innowacyjną i informacyjną. Mamy nadzieję, że oceniają Państwo nasz wysiłek równie entuzjastycznie jak my. Mamy jednocześnie nadzieję, że zrozumieją Państwo, iż musimy chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Z tego powodu niniejszym zastrzegamy, że ani ta strona, ani żaden materiał na niej zawarty nie mogą zostać przekazane osobom trzecim bez licencji Adria Mobil Intelectual Property

Ochrona danych

Ochrona i bezpieczeństwo danych są dla nas ważne. Państwa dane sa przez nas zbierane zgodnie z wymogami prawa. Podczas korzystania z naszych usług mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych. Ich udostępienie jest dobrowolne. Przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych do celów doradczych, reklamowych i badań rynku odbywa się tylko za Państwa wyraźną zgodą. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie dancyh do ww. celów, wyrażają Państwo także zgodę na wykorzystanie przez firmę Adria Mobil. Jeśli wyrażając zgodę na powyższe cele, wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych przez firmę Adria Mobil, Państwa dane mogą również zostać przekazane innym stronom. Jeśli tak nie jest, Państwa dane nie zostaną przekazane innym stronom. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłe działania w dowolnym momencie. 

 

Szczegółowe dane dostąpne są na formularzu zgody prezentowanym podczas subskrypcji naszych usług marketingowych.

Informacja prawna

Zgodnie z prawem, w każdym czasie i bezpłatnie, mogą Państwo zapytać, czy Państwa dane są przechowywane (imienne lub pseudonim) i jeśli tak, jakie dane Państwa dotyczące są przechowywane

Usuwanie i poprawianie danych

Na żądanie usuniemy natychmiast lub poprawimy wszelkie Państwa dane, które posiadamy, zgodnie z wymogami prawa. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy pod adres info@adria-mobil.si

 

Dane użytkownika

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, Państwa adres IP i strony, które doprowadziły Państwa do naszej strony, a także szczegóły podstron, które Państwo ogladają, są zapisywane automatycznie, razem z datą i czasem trwania wizyty, tylko i wyłącznie do celów statystycznych. Nie jest wykonywane połączenie tych danych z danymi osobowymi. Ocena statystyczna tych danych jest prowadzona tylko w formie anonimowej.

 

Wykorzystanie cookies (ciasteczka)

Na tej stronie dane zbierane sa do celów marketingowych i optymalizacji. W tym celu mogą być wykorzystane pliki cookies. Cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci przeglądarki odwiedzającego. Cookies pozwalają ponownie zidentyfikować przeglądarkę. Gromadzone dane nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzającego bez jego wcześniejszej zgody i nie będą łączone z danymi osobowymi odnoszącymi się do osoby, do której odnosi się pseudonim.  W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na zbieranie tych danych i ich przechowywanie w przyszłości.

 

Pliki cookies, które używamy

Nazwa: _ga, _gid
Typ: First party, persistent
Cel: Wykorzystywane do rozróżniania użytkowników i umożliwienia analityki.

Nazwa: XSFR-TOKEN

Typ: First party, persistent
Cel: Wykorzystanie do ochrony użytkowników przed atakami dotyczącymi fałszowania żądań między witrynami.

Nazwa: Viewed_cookie_policy

Typ: First party, persistent

Cel: Wykorzystanie do identyfikacji użytkowników, którzy oglądali politykę cookies.

Przez używanie naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tych plików cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na pliki cookies, prosimy o odpowiednią modyfikację ustawień Państwa przeglądarki. 

Business name:Adria mobil, d.o.o.
Registered office:Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telephone(07) 39 37 100
Fax:(07) 39 37 200
E-mail (general information):info@adria-mobil.si