Logo

Nota prawna

Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są udostępniane "takie, jakie są" i bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym (ale nie ograniczając się do) ewentualnych dorozumianych gwarancji handlowości, przydatności do określonego celu lub nie naruszania praw osób trzecich. Chociaż dostarczane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub niedokładności. W żadnym przypadku Adria Mobil nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za szczególne, pośrednie lub wynikające skutki związane z tym materiałem, chyba że spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem. Celem tej strony internetowej jest charakter ilustracyjny. Strona może zawierać zdjęcia, które mogą obejmować elementy niebędące standardowym wyposażeniem lub przedstawiać produkty, które mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Produkty mogą ulegać zmianom w zakresie specyfikacji technicznych i szczegółów handlowych oraz w związku z konkretymi przepisami. Zaleca się skontaktowanie się z wybranym dealerem Adria, aby uzyskać wszelkie szczegółowe informacje przed zakupem.

Adria Mobil oraz jego filie i autoryzowani dystrybutorzy regularnie monitorują, ale nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość żadnych zewnętrznych linków. Operatorzy stron internetowych, do których prowadzą nasze linki, są wyłącznie odpowiedzialni za treść tych stron.

Prawa autorskie

Prawa autorskie © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Słowenia 2018-19. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich układ na stronach internetowych Adria Mobil podlegają ochronie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Te obiekty nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych ani dystrybuowane, ani nie mogą być modyfikowane lub umieszczane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Adria Mobil mogą zawierać obrazy, których prawa autorskie przypisuje się osobom trzecim.

 

  

Impressum Nota prawna Cookies Gwarancja Adria Sitemap
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.